GDPR


In 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale si crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.
Dorim să vă asigurăm că protejarea datelor este extrem de importantă și fundamentală și pentru noi la fel ca și pentru dumneavoastră.
Societatea noastră colectează și păstrează date despre dumneavoastră, pentru:

  • a ne permite să procesăm solicitarea dumneavoastră referitoare la colaborarea în cadrul proiectelor de traducere
  • pentru a ne păstra și dezvolta colaborare cu traducătorii liber-profesioniști.

Conform prevederilor GDPR, până în 25 mai avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a vă păstra datele personale și pentru comunica în continuare în vederea realizării proiectelor de traducere
Da, sunt de acord cu utilizarea datelor mele personale în vederea colaborării.
Nu sunt de acord cu utilizarea datelor mele personale.

Te rugăm să apesi pe unul din cele doua link-uri si apoi sa trimit email-ul.

Informațiile complete si permanent actualizate privind prelucrarea datelor
personale le găsiți pe site-ul nostru: GDPR
În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau
de protecția datelor de către Societatea noastră, în general, vă rugăm să nu
ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor.

Mulțumim pentru interesul acordat siguranței datelor dumneavoastră personale!

SC LUCRIS TRAD 2008 SRL

Politică de Confidențialitate
POLITICA DE PROTECȚIE A CONFIDENȚIALITĂȚII !!

Atunci când colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, ne
asigurăm că respectăm prevederile Directivei 95/46/CE, cunoscută și ca
(„RGPD”).

În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de

protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care sa permită fiecărei
persoane controlul asupra propriilor date.

POLITICA GDPR: SC LUCRIS TRAD 2008 SRL
Operatorul
Societatea SC LUCRIS TRAD 2008 S.R.L.. cu sediul în Pitesti, Str. Sf. Vineri, nr 76, Bl
D26, Sc A, Ap 2, Et 1, Jud Arges , înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Pitesti sub
nr J03/2029/2008 , CUI 24543390, reprezentată de dna. Lelescu Cristina -Maria este
responsabilă pentru procesarea datelor descrise mai jos.
Ce date personale prelucrăm?
S.C. LUCRIS TRAD 2008 S.R.L.. colectează și păstrează date despre dumneavoastră,
pentru a procesa solicitarea dumneavoastră referitoare la colaborarea în cadrul proiectelor
de traducere, pentru a dezvolta colaborarea cu traducătorii liber-profesioniști.
Tipul de date prelucrate
1. Date de identificare (numele, prenumele, locul nașterii, CNP, serie și nr C.I.
adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, adresa de email, număr de telefon ,
etc.)
2. Datele companiei pe care o reprezentați
3. Acorduri contractuale semnate cu S.C. LUCRIS TRAD 2008 S.R.L.
4. Date financiare – bancare – pentru a efectua plați către dumneavoastră sau a primi
plățile efectuate de dumneavoastră
5. CV-urile și scrisorile dumneavoastră de intenție
6. Pentru colaborarea cu traducătorii autorizați –copie după autorizație , CIF și C.I.,
o copie a diplomelor, dacă este necesar, CV-ul, recomandări
7. Datele provenite din actele pe care le traducem (deoarece intrăm în posesia lor, în
momentul în care ni se solicită traducerea actelor care conțin astfel de date)
8. Date de angajare
9. Orice tip de date necesare colaborării cu S.C. LUCRIS TRAD 2008 S.R.L.., cele
de mai sus fiind câteva exemple, fără limitare la acestea
Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră ?
Datele vor fi stocate pe o perioada determinată, atât timp cât există contractul de
colaborare în vigoare și, în situaţia unui litigiu, pe parcursul soluționării acelui litigiu,
precum și în conformitate cu legislația în vigoare atât timp cât avem obligaţia legală de a
le păstra (contracte de munca, de colaborare, state, facturi și alte documente legale în
evidența contabilă și în arhiva societăţii)
Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?
Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activităţile de prelucrare a datelor
tale personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în
cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în
care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – puteți sa vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se
întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe
care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca
respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a
datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământul tău, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea
efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare
valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția
umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu
privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și
furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat
în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către S.C. LUCRIS TRAD
2008 S.R.L., direct la sediul nostru, prin e-mail la adresa: cristina.lelescu@yahoo.com
sau telefonic la nr de telefon: 0724.398.151

Putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal unor potențiali colaboratori ai
Societăţii noastre (traducători profesioniști, de exemplu), dar numai după ce ne-am
asigurat:

1. a) printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și
2. b) că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
Aplicăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a asigura și proteja și
confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal
prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea
securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Am numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă exista
nelămuriri cu privire la orice aspect ce tine de protecția datelor personale, prin
transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menţionate.

În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de
protecția datelor de către S.C. LUCRIS TRAD 2008 S.R.L.., în general, vă rugăm să nu
ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor.