Politica de utilizare a cookie-urilor

Va rugam să citiți cu atenție informațiile care urmează: Pentru a respecta cerințele stabilite în  Directiva UE din 26 mai 2012 și prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere...
read more

Legislatie Traduceri 2013

Noi prevederi normative – traduceri legalizate – Mai 2013 (2) Pe copia legalizată şi în încheierea de legalizare a acesteia se face menţiunea corespunzătoare. Art. 313 – Dacă se eliberează o copie legalizată de pe un înscris sub semnătură privată, încheierea cuprinde menţiunea că înscrisul de pe care s-a eliberat copia este sub semnătură privată. Art. 314 – (1)...
read more